Praktijk de Eijk

Wanneer terecht

Bij Praktijk de Eijk kun je op korte termijn en vanaf 16 jaar terecht. 

Werkwijze

De eigenschappen waarmee je geboren bent en datgene wat je hebt meegemaakt in je leven, kun je niet meer veranderen. Waar je wél invloed op hebt, is de manier waarop je er mee omgaat en regie neemt over je leven. Wil je verandering in je gedrag, je gevoel? Wil je doelen en/of dromen bereiken? Wil je je hiervoor inzetten en ben je bereid aan jezelf te werken? Je hoeft ’t niet alleen te doen! Ik begeleid en ondersteun je graag. 

De duur van een hypnotherapietraject is afhankelijk van de ingebrachte hulpvraag, de complexiteit hiervan en de eigen betrokkenheid en inzet om ermee aan de slag te gaan. Aan de hand van een intakegesprek wordt er een behandelplan gemaakt waarin concrete therapiedoelen worden geformuleerd die samen met jou zijn vastgesteld. Het aantal sessies varieert per cliënt. Vaak komen er na een enkele sessies al mooie veranderingen op gang.  

We lassen tijdens het traject dan ook een of meerdere evaluatiemomenten in om te kijken wat er nog nodig is met betrekking tot de hulpvraag.

Investering in jezelf

Hypnotherapie is een investering in jezelf. Het is een therapie met diepgang waarbij je contact maakt (en leert maken) met datgene wat je onbewust al tot je beschikking hebt, om er vervolgens mee aan de slag te gaan. 

Hypnotherapie is een investering in jezelf als mens, komt je lichaam en welzijn ten goede en kan leiden tot een omslag in je leven. 

Tarieven

Deze investering in jezelf bedraagt €105 per sessie en is vrij van BTW. Voor het intakegesprek reken ik dezelfde prijs. Een intakegesprek/sessie duurt ongeveer 1,5 uur. Mocht een sessie meer tijd in beslag nemen, dan kan een evenredige verhoging in rekening worden gebracht. Dit wordt dan met u besproken.

Verhindering

Het opnieuw inplannen van een afspraak is altijd mogelijk. Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden verzet of afgezegd. 

Vergoeding via zorgverzekeraar

Als je aanvullend verzekerd bent, krijg je mogelijk (een deel van) de kosten vergoed door je zorgverzekering. Via de volgende link kun je opzoeken welke vergoeding jouw verzekering verstrekt voor individuele hypnotherapie/alternatieve zorg: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/hypnotherapie. Daarnaast is het aanbevolen even te bellen met je zorgverzekeraar bij gewenste duidelijkheid. Voor behandeling heb je geen verwijzing nodig.

Vergoeding via werkgever

Wellicht ligt het binnen de mogelijkheden om een traject hypnotherapie te volgen in het kader van een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP). Bij het werken met een POP zorg je voor je eigen leerproces in het kader van je werk. Je maakt hierover afspraken met je werkgever. De werkgever kan faciliteren met tijd en geld. Mocht deze weg je aanspreken om een hypnotherapietraject in te gaan, bespreek dit dan met je werkgever.

Ontevredenheid

Mocht er sprake zijn van ontevredenheid of een klacht, laat ’t me weten. Samen gaan we op zoek naar een oplossing. Mochten we er onverhoopt samen niet uitkomen, dan is het goed om te weten dat mijn praktijk valt onder het klachtrecht van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH), het tuchtrecht van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en dat de praktijk is aangesloten bij de geschillencommissie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). In Artikel 10 van de Algemene Voorwaarden vind je de hierop betrekking hebbende links.