Praktijk de Eijk

Begeleiding bij hoogsensitiviteit

Wat is hoogsensitiviteit?

Hoogsensitiviteit is een eigenschap. Deze eigenschap is al bij de geboorte aanwezig en daarmee typisch voor een bepaald persoon. De hoogsensitiviteit is een onderdeel van wie je bent, het is geen ziekte of aandoening. Ongeveer 20% van de bevolking beschikt over deze eigenschap, maar lang niet iedereen is zich dit ook bewust.  

Iemand met de eigenschap hoogsensitiviteit wordt omschreven als ‘hoogsensitief persoon’. Dit wordt afgekort als HSP. Een HSP heeft een hoogsensitief brein. Dit houdt in, in het kort, een brein dat zo gestructureerd is dat het subtieler zowel interne als externe informatie opneemt en alle informatie die wordt waargenomen intens verwerkt. Het hoogsensitieve brein is analytisch, denkt voordat het doet, het overziet het geheel en is gericht op de omgeving.  Deze manier van informatieverwerking kan zowel als last ervaren worden als worden ingezet als talent.  

Hoe uit hoogsensitiviteit zich?

Ieder HSP is uniek aangezien de eigenschap slechts een onderdeel is van de persoon als geheel en niet iedere HSP heeft alle kenmerken van hoogsensitiviteit voorop staan. Hieronder een opsomming van kenmerken waar een HSP zich in kan herkennen. 

Subtiel waarnemen en emoties en stemmingen van anderen aanvoelen.

Oog voor detail en non-verbale signalen.

Creatief zijn.

Snel verbanden kunnen leggen en daardoor soms sneller vooruitdenken.

Overweldigd of uit balans zijn als er veel tegelijk gebeurt of dingen onverwacht wijzigen.

Stemmingswisselingen door groot inlevingsvermogen en sensitieve voelsprieten.

Een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben en gewetensvol handelen.

Moeilijk een keuze kunnen maken, hier tijd voor nodig hebben.

Vaak hard voor zichzelf.

Overanalyseren, piekeren, doemscenario’s.

Uitdaging nodig hebben.

Behulpzaam zijn.

Perfectionisme.

Gevoelig voor licht, geluid, geur of kleur.

Intens kunnen genieten van kleine dingen en zo energie opdoen.

Zich vaak niet begrepen of ‘anders’ voelen.

Graag op zichzelf zijn.

Me-time, bijkomen van alle indrukken.

Gericht zijn op en goed zijn in zelfreflectie en zelfontwikkeling.

Het probleem vaak bij zichzelf zoeken.

Goed kunnen luisteren.

Geïnteresseerd zijn in een ander en zich goed kunnen inleven.  

Vermoeidheid.

Dit door het aanpassen aan anderen en doordat het analyseren en verwerken van situaties meer energie kost. 

Intensere of emotionelere reactie door subtiele waarneming, diepgaande en analytische verwerking en gericht zijn op harmonie.

Dit kan leiden tot onrust, angst en paniek. 

Eerder bezig zijn met een ander en het algemeen- en groepsbelang dan met de eigen behoeften.

Een HSP is gericht op harmonie, de sociale context, ‘het moet kloppen’. 

Het lastig kunnen vinden om gebeurtenissen en emoties los te laten.

Een HSP heeft tijd nodig, soms dagen, om iets los te kunnen laten. 

Conflicten en grote groepen liever uit de weg gaan.

Voorkeur voor 1-op-1-contact. 

THEMA'S

Hoogsensitieve mensen zijn meer dan gemiddeld gevoelig voor de omgeving waarin zij zich bevinden. Dit van jongs af aan. Het gaat terug naar je baby- en kindertijd, je opvoeding en levensgebeurtenissen. Dit alles heeft invloed op hoe je je als persoon ontwikkelt.

De eigenschap hoogsensitiviteit heeft mooie en krachtige talenten in zich: inlevend, sociaal verbindend, creatief, cognitief flexibel en probleemoplossend vermogen zijn er enkele.     

Indien je als HSP gehinderd wordt door innerlijke ballast, wordt ’t lastiger deze talenten in je voordeel in te zetten. 

Thema’s waar veel hoogsensitieve personen mee geconfronteerd worden als zij niet in balans zijn:

• onzekerheid;

• schaamte;

• laag zelfbeeld;

• sociaal isolement;

• overprikkeling;

• eenzaamheid;

• niet tot ‘doen’ komen;

• zelfopoffering;

• emotionele geremdheid;

• (chronische) vermoeidheid;

• angsten;

• slaapproblemen;

• verkeerde baan en/of schoolkeuze;

• onderontwikkelde identiteit;

• moeilijk grenzen aan kunnen geven;

• (chronische) pijnbeleving.

Bewustwording van hoogsensitiviteit

Door de automatische gerichtheid op anderen en het sociale geheel is een HSP vaak minder gericht op zijn eigen behoeften, datgene wat hij zelf wil en datgene wat hij zelf heeft in te brengen. Het is belangrijk dat de HSP zich daar wél van bewust is/wordt.

Inzicht in de eigenschap, erkenning ervan en inzicht in talenten die potentieel aanwezig zijn door de eigenschap kunnen door de HSP worden ingezet om zichzelf beter te voelen, meer balans te creëren en zich vandaaruit te manifesteren en te verbinden met de wereld om zich heen. Zo word je als persoon zichtbaar, voor jezelf en voor anderen. 

Ontwikkeling van balans

Daarnaast is het voor de ontwikkeling van balans belangrijk om je bewust te worden van ontwikkelde overlevingsstrategieën. Denk hierbij bijvoorbeeld aan perfectionisme, pleasen of vluchtgedrag. Wat doe jij en wat doe jij niet, waardoor een gewenste verandering uitblijft? Vervolgens wordt gewerkt om tot vervulling van behoeften en doelen te komen. De sessies zijn afgestemd op jouw hulpvraag. Ik besteed aandacht aan de inhoud van de eigenschap en aan handvaten die voor jou bruikbaar kunnen zijn.  

Door het inzetten van kennis, inzichten, tools en talenten zullen klachten verminderen.  Resultaat daarvan zal zijn dat er meer balans ontstaat en je als HSP vanuit nog meer innerlijke kracht naar buiten treedt. 

Samen van last naar kracht!