Praktijk de Eijk

Coaching

Wanneer je in therapie gaat en je je bewust wordt van bepaalde gevoelens, gedachten en gedragingen, kan ’t zijn dat je tijdelijk even (verder) uit balans raakt. Je krijgt nieuwe inzichten en gaat jezelf herontdekken. 

Coaching in combinatie met hypnotherapie is erop gericht jou te begeleiden bij ’t bepalen van de richting die je in wilt en het pad daarnaartoe vrij te maken. Therapie en coaching helpen je te focussen op de kwaliteiten en vaardigheden die in potentie in jou aanwezig zijn en behulpzaam kunnen zijn bij je huidige situatie. Door handvaten te ontwikkelen en vervolgens in te zetten, train je je hersenen ten aanzien van nieuwe vaardigheden. Ontwikkeling hiervan maakt ’t mogelijk situaties anders aan te pakken en nieuw gedrag in praktijk te brengen. Het helpt je een beter antwoord te kunnen geven op de vragen ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe verhoud ik mij tot anderen?’. 

Naar mijn idee gaan therapie en coaching hand in hand om te komen tot balans en authenticiteit en daarmee ook tot kracht en bloei, van binnenuit.

In mijn sessies zal ik me dan ook tevens bezighouden met coaching.

Een definitie van coaching is:

“Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag. Dit door bewustwording en persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden.”

NOBCO